day1

Ministryně Šlechtová navržena na viceprezidentku konference OSN o bydlení a rozvoji měst

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová byla nominována na viceprezidentku „Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“. Bude společně s dalšími viceprezidenty spolu-koordinovat její průběh. Ministryně také vede, v souladu s usnesením vlády, delegaci ČR na konferenci. Summity OSN o bydlení a rozvoji měst se konají jednou za dvacet let, příprava na ten letošní byla zahájena před dvěma lety a ČR se na ní aktivně podílela svým členstvím v desetičlenném Byru Přípravného výboru summitu „Habitat III“.

Akce se koná ve dnech 17. – 20. října 2016 v Quitu, hlavním městě státu Ekvádor.

Cílem české účasti je především prezentace České republiky na mezinárodní úrovni, účast v diskusích ministrů o bydlení a rozvoji měst, včetně informování účastníků summitu o úspěšné akci v Praze v březnu tohoto roku – konference „Evropský Habitat“.

Cílem a oficiálním výstupem celé konference „Habitat III“ má být přijetí dokumentu „New Urban Agenda“.

Dokument „New Urban Agenda“ stanoví politiku a financování rozvoje měst v příštích 20 letech a měl by dát důležitý podnět k realizaci globální „Agendy 2030“, a to zejména k plnění závazků, zaměřených na bydlení a rozvoj měst.

V březnu 2016 se v Praze konala největší a nejvýznamnější přípravná konference OSN, zařazená do oficiálního přípravného procesu konference „Habitat III“ – „Evropský Habitat“ pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Akce měla mimořádně příznivý ohlas a „Pražská deklarace“, schválená na závěr této konference, byla jedním z hlavních vstupů do návrhu dokumentu „New Urban Agenda“.

Doplňkové informace:

Ministerstvo pro místní rozvoj

  • Zastupuje ČR ve Výboru pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN; zástupce MMR je zvoleným místopředsedou Výboru.
  • Je v rámci ČR gestorem Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) a podílí se, jako člen Byra Přípravného výboru konference, na přípravě summitu OSN „Habitat III“.
  • Průběžně spolupracuje se Stálou misí ČR při OSN v Ženevě a s MZV při přípravě instrukcí, stanovisek apod.
Please follow and like us: